Wat is een burn-out?

Burn-out is een langdurige overbelasting, vaak in combinatie met stress. Iemand raakt opgebrand. Een tijdje onder stress en hoge druk werken is niet schadelijk, langdurig wel. De gevolgen laten zich maar langzaam zien, maar de effecten op de fysieke en psychische gesteldheid zijn er wel degelijk.

De lengte van de overbelasting die resulteert in een burn-out is ongeveer ook de hersteltijd  van een burn-out . De emmer druppelt vol, maar het leegmaken gaat ook druppelsgewijs. Vandaar dat het raadzaam is om tijdig in te grijpen.

Hoe signaleer je een burn-out?

Er zijn ongeveer 50 signalen waaraan je een naderende burn-out kunt herkennen. De meest voorkomende en herkenbare signalen zijn:

  • Frequent verzuim
  • Het werk niet af kunnen krijgen
  • Als hoog ervaren werkdruk
  • Opbouw van vakantiedagen
  • Prikkelbaarheid, emotioneel reageren
  • Vermoeidheid
  • Fysieke klachten; bijvoorbeeld schouder- en rugpijn

Iedereen gaat anders met stress om, dus ook de symptomen kunnen verschillen. Waar de één meer vrij neemt om bij te komen gaat de ander juist harder en langer werken om alles toch maar af te krijgen. Het eindresultaat is uiteindelijk wel hetzelfde, de medewerker is niet meer in staat om te werken.

Voor de manager is het een moeilijke taak om de symptomen juist te interpreteren.

Wat kun je doen om het tij te keren?

  • Ga in gesprek met de medewerker.
  • Vraag welke omstandigheden leiden tot de overbelasting en kijk of er aanpassingen op het werk nodig en mogelijk zijn.
  • Biedt een preventief coachtraject aan om de medewerker te behoeden voor een burn-out.

Rusten alleen geeft geen herstel. Het is van belang dat er ook aan de onderliggende oorzaken gewerkt wordt die geleidt hebben tot de (naderende) burn-out. Pas dan kan iemand op een andere manier in het leven staan en met zijn werk omgaan.

Burn-out Coachtrajecten