Preventieve Coaching

Preventieve coaching is het begeleiden van medewerkers die het risico lopen om in een burn-out terecht te komen.

Meestal worden de signalen wel opgevangen door de naaste collega’s of de leidinggevende: de medewerker is snel geïrriteerd, neemt geen pauze of is regelmatig een dag ziek of een dag vrij om bij te komen.

Normaliter volgt dan een gesprek met de betreffende medewerker, eventueel worden er wat aanpassingen gedaan en dan houd het op.

De kans dat de medewerker toch een burn-out krijgt is levensgroot aanwezig.

Door iemand preventief te coachen vermindert de kans op een burn-out aanzienlijk.

Coachtraject

In het coachtraject breng ik met de medewerker in kaart wat energie kost en wat energie oplevert. Samen kijken we waar aanpassingen mogelijk zijn. Ook gaan we aan de slag met zelfonderzoek; zelfinzicht, zelfbewustzijn, gedragsverandering en stresshantering.

Door gesprekken te voeren en tests, oefeningen en werkbladen in te zetten die bij de betreffende persoon passen komt de medewerker tot zelfinzicht en kan bewuster keuzes maken. Hij staat weer aan het roer van zijn leven i.p.v. dat hij zich laat leiden door de omgeving.

Voordeel

Iemand blijft aan het werk en heeft een kleinere kans om in de ziektewet terecht te komen. Een zieke medewerker kost veel geld en een medewerker met een burn-out is vaak maanden thuis. Met alle gevolgen van dien, voor de persoon zelf maar ook voor de afdeling.

 

Onderzoek: Preventieve coaching loont

 

Fiona

“Doordat ik een tijdje door Marli gecoacht ben weet ik nu beter wat ik wil. Ik heb mijn knooppunten bekeken en ben hiermee aan de slag gegaan. Ik herken mijn grenzen en kan beter bijsturen. Hierdoor sta ik nu weer sterk op mijn eigen benen. Ik sta weer in mijn kracht en weet dit te benutten. Ik kan iedereen ICU aanraden.”